BÝK obrysový B - 1

motion  P (pravý)      color  5304